Certyfikaty kompetencji zawodowych - bez egzaminu

Województwo: Śląskie Miasto: Katowice 50°15'54"N 19°1'26"N ID ogłoszenia: 667 482 887

Nazwa firmy:
Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

Opis oferty

Trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych „Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzonych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowi podstawę uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.): „Osoby legitymujące się ,…, świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego”. WSZYSCY dotychczasowi Absolwenci studiów podyplomowych, otrzymali oba certyfikaty BEZ KONIECZNOŚCI zdawania państwowych egzaminów. Studia podyplomowe są prowadzone pod honorowym (instytucjonalnym) patronatem Inspekcji Transportu Drogowego. Studia zostały w latach 2016, 2017 i 2018 wyróżnione przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikatem „Studia z przyszłością”. W 2017 i 2018 roku studia otrzymały prestiżową nagrodę „Laur Innowacji". Więcej informacji można znaleźć na: - stronie internetowej: http://studia-logistyka- - facebook: /studia.przewoznik.drogowy - google+: /109179379434244130139 - stronie rekrutacyjnej: /Strony/rt3.aspx Wszystkie informacja można również uzyskać: - w sekretariacie studiów: mgr Renata Rajkiewicz e-mail: tel.: 32-603 4108 Politechnika Śląska, Wydział Transportu 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8 - od kierownika studiów:

Transport

Międzynarodowy, Krajowy, Drogowy

Spedycja

Międzynarodowa, Krajowa, Drogowa

Data dodania: